Chào mừng bạn đến với website Trường THCS Trần Văn Ơn

Có 21 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Báo cáo Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 Số 11/BC-THCS TVOVăn bản nhà trường 01-10-2022
2 Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục An toàn giao thông năm học 2022 - 2023 Số 36/KH-THCS TVOVăn bản nhà trường 27-09-2022
3 Kế hoạch truyền thông giáo dục, phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới trong trường học Số 37/KH-THCS TVOVăn bản nhà trường 26-09-2022
4 Kế hoạch Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022 Số 33 ?KH-THCS TVOVăn bản nhà trường 24-09-2022
5 Kế hoạch Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học năm học 2022 - 2023 Số 32/KH-THCS TVOVăn bản nhà trường 24-09-2022
6 Kế hoạch triển khai hoạt động Nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật năm học 2022 - 2023 Số 29/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 22-09-2022
7 Kế hoạch thực hiện giáo dục STEM trong nhà trường năm học 2022 - 2023 Số 28/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 22-09-2022
8 Kế hoạch tham gia các kỳ thi Toán hội nhập, kỳ thi Toán và khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh năm học 2022 - 2023 Số 27/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 22-09-2022
9 Kế hoạch thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2022 và các năm tiếp theo của nhà trường Số 25/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 16-09-2022
10 Kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2022 - 2023 Số 23/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 23-08-2022
11 Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 - 2023 Số 17/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 16-05-2022
12 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số năm 2022 20/QĐ-THCSTVOVăn bản nhà trường 21-04-2022
13 Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số hoạt động giáo dục năm 2022 12/Kh-THCSTVOVăn bản nhà trường 21-04-2022
14 Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong nhà trường năm 2022 11/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 21-04-2022
15 Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục và Đào tạo đến năm 2025 10/KH-THCSTVOVăn bản nhà trường 21-04-2022
12

Trường THCS Trần Văn Ơn

Địa chỉ: Số 3 Phạm Phú Thứ - Hạ Lý -  Hồng Bàng - Hải Phòng

Số điện thoại: 0225.3841172